URAKKALASTUN TULOSTEITA

 

 

Urakkalastun laskelmat on pyritty muotoilemaan tulosteiksi sen mukaan, mitä yrittäjä eri tehtävissään kulloinkin tarvitsee.
Tulosteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
a) Ohjelman suunnittelunäkymän tuloste,
esim. hankkeen tilausrivit-näkymä
b) Yksittäisen suunnittelulaskelman tuloste, esim. tuotantolaskelma
c) Yhteenvetoja aineistosta, esim. hankkeen tilausrivit.

Yksittäisten laskelmien tulosteita on jo nimetty ja kuvattu edellä laskelmien sivuilla. Tällä sivulla keskitytään osin niihin ja tärkeimpiin yhteenvetotulosteisiin. Yhteenvetotulosteille on tyypillistä, että ne kattavat koko sillä kertaa käsittelyssä olevan aineiston
 
A. Työtilauksia ja palveluita koskevat yhteenvedot   
1) Hankkeen tilausrivit
2) Hankkeen tilausyhteenveto

 B. Tuotantotoimintaa koskevia tulosteita
3) Tuotantolaskelmia
4) Hankkeen tuotantorivit 
5) Omahintalaskelmia
6) Omakust.yht.veto  
7) Tuotantoyhteenveto

 C. Hankkeelle kohdistetut poisto ja  korot ja kiinteät yleiskulut
8) Poistorivit 
9) Lainarivit 
10) Kiint.yleiskulutnäkymä

 D. Tuloslaskelmia koskevia tulosteita
11) Tuloslaskelmat  
12) Tuloslask.yhteenveto
13) Yritysyhtveto

 E. Vaihtoehtolaskelmien tulosteita
14a) Vaihtoehtotietojen syotto 
14b) Vaihtoehtolaskelman tulos
14c) Vaihtoehtojen syotto ja tulos yhdessä