URAKKALASTU ON OSA
YRITYSTOIMINTAA

 

Urakkalastun kehittämisen  päämääränä on alusta alkaen ollut sellaisen tietotyökalun kehittäminen, jolla parannetaan yrittäjien mahdollisuuksia  tehdä itse yrityksensä toimintaa kuvaavia laskelmia ja siten valmistautua aika-ajoin eteen tuleviin sopimus-, tarjous- ja investointi- neuvotteluihin. Toisaalta tavoitteena on myös ollut, että yrittäjä voisi tehdä em. valmistelut riittävän helpolla tavalla.

Toiminnot: Ohjelman tietolähteinä ovat käyttäjän omaan tai opittuun kokemuspohjaan perustuvat tiedot, jotka tallennetaan tietokantaan myös seuraavia laskentakertoja varten. Tätä varten  Urakkalastussa on joukko urakoinnin suunnittelunäyttöjä, joista merkittävimmät ovat työtilauksia, hankkeen toteutusta, pääomakustannuksia ja kiinteitä yleiskuluja koskevat näytöt.

Laskelmat: Annettujen tietojen perusteella Urakkalastu laskee hankkeen tuotanto-  kustannus-, tuloslaskelmat.  Vaihtoehtoista toimintaa varten  ovat omat analyysilaskelmansa. Lisäksi ohjelma pitää sisällään  myös valmiuden puunkorjuu-urakoinnin hinnaston laadintaan.

Tulosteet: Ohjelman tuotteita ovat edellä kuvattuja laskelmia koskevat tulosteet ja niistä koottavat tuotanto-yhteenvedot, omakustannushinnat sekä tulos- ja yritysyhteenvedot.  Tulosanalyyseistä on myös omat tulosteensa.  Valmiuteen laatia puunkorjuun hinnasto sisältyvät omat tulosteensa.

Tekniikasta: Teknisesti Urakkalastu on tietokantapohjainen ohjelmistoratkaisu, joka mahdollistaa ohjelman sovittamisen myös tietoverkkoihin.  Urakkalastussa käytettävät tiedot syötetään ja näkyvät käyttäjälle erilaisissa taulukkopohjissa. Tietoja ei kuitenkaan käsitellä niissä taulukkolaskennan tapaan vaan täysin ohjelmallisesti Urakkalastun omissa laskentaosioissa ja säilytetään tietokannoissaan. Käyttäjille  valmiit laskelmat näytetään aiheeseen liittyvillä tulosteilla joko näytössä tai paperilla.