LYHYT URAKKALASTUN ESITTELY

 

metsakuvaLukijalle! Tämä on Mystem Oy:n  Urakkalastu-ohjelmiston pieni esittelysivusto. Sivustolla kerrotaan Urakkalastun kehitysvaiheita ja sen keskeinen sisältö tänään. Aiheeseen voi ensin tutustua tällä sivulla ja sen jälkeen tarkemmin erillisillä esittelysivuilla seuraavien tietolinkkien kautta:
 0. Urakkalastu on osa yritystoimintaa
 1.
Urakkalastun ohjelma
 2.
Urakkalastun laskelmia
 3. Urakkalastun laskelmia, jatkoa
 4.
Urakkalastun tulosteita

Taustaa: Urakkalastu oli alunperin metsä- ja energiaurakoinnin tuotannon- ja tajousten laskentaan tarkoitettu PC-ohjelma. Sen ensimmäiset versiot valmistuivat vuonna 1994 - tuolloin Metsälastun nimellä. Tämän jälkeen ohjelmistoa on uudistettu jo kolmeen otteeseen vuosina 1999, 2007 ja nyt v. 2015. Uudistuksissa on keskitytty ohjelmiston sisällön ja toiminnallisten valmiuksien parannuksiin.

Kehitystyö: Ajan myötä ohjelmistoa on siis pyritty kehittämään kokonais-valtaisen toiminnan johtamisen ja ohjauksen  suuntaan.  Samalla laskennallisia ominaisuuksia on täydennetty siten, että ohjelmassa voidaan käsitellä myös muita kuin metsäalan toimintoja. Käsittelyssä voi olla samanaikaisesti usean koneen tai laitteen toimintaketjuja ja ajallisesti suunnittelujänne voi olla niin vuosisuunnitelman kuin yhden työmaan mittainen. 
 
Teknisesti ohjelmisto toimii edelleen yksittäisissä työasemissa, mutta tietorakenteiltaan se on valmis myös tietoverkoissa käytettäväksi.   

Yhteystiedot kysymyksiä varten:
Matti Ylinen
puh. 0500 232982
email: matti.ylinen@mystem.fi
web: www.mystem.fi