MYSTEM OY
PMO-LASTU
 
Metsäalanammattilaisille ja alan harrastajille!
 

PMO-Lastu on mikrotietokoneohjelma, joka on tarkoitettu metsäammattilaisille ja alan harrastajille harvennusmetsiköiden keveään koealamittaukseen sekä leimauksen ja puutavaran laatutuntemuksen kehittämiseen. Ohjelmassa käyttäjä leimaa maastoon etukäteen valmistellun harvennuskoealan tai laaduttaa puutavaran laadutusradan pölkyt tai syöttää mittaushavainnot. Ohjelma laskee tulokset ja keskeiset tunnusluvut, ja vertaa tietoja koealan valmistelijan "oikeisiin" tietoihin seuraavasti:

1. LEIMAUSHARJOITUS

Leimausharjoituksessa koeleimaaja valitsee maastossa tekemiinsä havaintoihin perustuen harvennuskoealalta poistettavat puut. Valinnan jälkeen ohjelma vertaa leimaajan valintoja valmistelijan "oikeisiin" tietohin ja laskee tulokset sekä keskeiset tunnusluvut ja tuo ne näyttöön.

2. PUUTAVARAN LAADUTUSHARJOITUS:

Laaduttaja käy läpi maastoon valmistellun laadutusradan ja arvioi jokaisen puutavarapölkyn sekä sen puutavaralajin ja laadun. PMO-Lastussa ohjelma vertaa laaduttajan arviota radan valmistelijan ratkaisuihin, laskee tulokset ja tuo ne näyttöön. Leimaus- ja laadutusharjoituksen voi tulostaa paperille.

3. KEVYT KOEALAMITTAUS

Käyttäjä mittaa maastossa metsikkökuviolta 5 - 15 kpl 0,5 - 1,0 aarin koealoja, tekee puista läpimitta- ja pituushavainnot sekä koeleimauksen. Tiedot syötetään PMO-Lastuun. PMO-Lastu laskee tiedoista metsikön normaalit puustotunnukset mittaushetkellä sekä poistuville ja jäävälle puustolle.

Käyttöjärjestelmänä on oltava Win95 tai WinNT4.0 tai vastaava.

Ohjelman ovat kehittäneet yhteistyössä Porin metsäopisto ja Mystem Oy.

 
Mystem Oy
Vainiotie 14
60100 SEINÄJOKI
Puh 06-414 8075 Fax 06-414 8074