MYSTEM OY
KORJUULASTU
 
Korjuu-Lastusta huolehtii nyt Exertus Oy Seinäjoelta. www.exertus.fi
Korjuu-Lastu on käsittää seitsemän erilaista ohjelmaa:
 
Tiedonsiirto  Korjuu-Lastussa on tiedonsiirto, jolla voi noutaa maastosta lähetttyjä mittaus- ja muita tietoja internetin kautta toimisto-PC:lle
Mittaustulosteet  Korjuu-Lastussa on puutavaraerän mittaustietojen tulostusohjelma, joka tuottaa puutavaraerittelyn ja tukkiluettelon ja purkaa tiedot talteen tietokantaan.
Taksaperusteet  Korjuu-Lastussa voi ilmoittaa työmaatiedot taksan ja urakkapalkkion laskentaa varten. Selvityksen voi lähettää myös Internetissä.
Taksanlaskenta  Korjuu-Lastuun voi sijoittaa yhtiökohtaisesti räätälöidyn taksanlaskennan, joka laskee korjuutyömaan taksan ja urakkapalkkion automaattisesti.
Työpanokset  Korjuu-Lastussa on työpanostietojen seuranta-osio. Hakkukoneelta käyvät Drf-tiedostot automaat-tisesti ja tiedot muilta koneilta manuaalisesti.
Tuotosseuranta  Korjuu-Lastussa on liittymä laskutusohjelmaan, jolla voi laskuttaa valmistuneet työmaat ja valmistaa muutkin tarvittavat laskut.
Metsälastu  Korjuu-Lastussa on välitön liittymä Tuotoslastuun, joka säilöö em.ohjelmista tuotantomäärät, työpanos- tiedot ja urakointipalkkiot toiminnan seurantaa varten
 
Mystem Oy
Vainiotie 14
60100 SEINÄJOKI
Puh 06-414 8075 Fax 06-414 8074