MYSTEM OY
URAKKALASTU ja MINILASTU
 
KONEURAKOIDEN KUSTANNUSLASKENTAOHJELMIA
 

Urakkalastu  on metsä- ja energiaurakoinnin tuotannon suunnitteluun ja tarjous-suunnittelulaskentaan  tarkoitettu PC-ohjelma.  Sillä voidaan valmistaa  yhden tai useamman työkoneen muodostaman korjuuketjun tuotanto-, kustannus- ja tuloslaskelmat samassa laskelmassa. Uutta Urakkalastussa on erityisesti suunniteltavien työlajien laajennus energia- ja  metsäparannusurakoinnin suuntaan sekä perinteisten kustannuslaskelmien täydennys erillisellä urakkalaskelmalla. Minilastu 2006 on Urakkalastua suppeampi  työkoneiden kustannuslaskenta-ohjelma, jossa lasketaan annettujen tietojen perusteella työkoneiden tunti-kustannusta.

Ohjelmat on valmistettu Pentium II-tason mikrotietokoneille tai sitä uudemmille PC:lle.

1. TOIMINNOT

Urakkalastussa  on joukko urakonnin suunnittelunäyttöjä, joista merkit-tävimmät ovat urakkasopimusta  ja  urakoinnin tuotantoa sekä pääoma-kustannuksista poistoja ja korkoja koskevat näytöt. Suunnittelutietojen perusteella  ohjelma laskee urakan tuotantolaskelman sekä kustannus- ja tuloslaskelmat ja lisäksi tarvittaessa urakkatarjouslaskelman ja  korjuu-urakoinnin hinnaston.
Minilastussa on kolme syöttönäyttöä: Pääomakustannukset, käyttö-kustannukset ja palkkakustannukset, joissa käyttäjä suunnittelee koneen käytön ja syöttää laskelman tiedot. Tietojen tultua syötetyksi käyttäjä voi laskea ja tulostaa koneen tuntikustannuslaskelman. 

2. TULOSTEET

Urakkalastun  tulosteita ovat  urakoinnin tuotantolaskelma, omakustannus-hintalaskelman,  tuloslaskelma sekä urakan yhteenvetolaskelma/tarjous ja  puunkorjuun hinnasto.
Minilastun tuloste on  työkoneen tuntikustannuslaskelma, jota on täydennetty graafisilla kuvauksilla  tunti- ja yksikkökustannuksen muutoksista kustannus-tason ja käyttötuntimäärän muuttuessa.

3. ESITTEITA

Urakkalastun esite: Urakkalastun_esite.pdf
Minilastun esite: Minilastun_esite.pdf

4. HINTA

Hinnat löytyvät ohjelmaesitteistä

Käyttöjärjestelmänä on oltava Win98, WinNT4.0, WinXP  tai uudempi.

 
Mystem Oy
Vainiotie 14
60100 SEINÄJOKI
Puh 06-414 8075 Fax 06-414 8074